Policy

Kvalitetspolicy:
Vår målsättning är att vi, tillsammans med våra kunder, ser till att uppfylla deras behov av professionellt utförda arbeten, som installationer, service och underhåll. Vi håller det vi lovar, vi följer våra satta tidsplaner, vi har kvalitet i både arbete och material och vi ger ett gediget och tryggt bemötande som skapar goda relationer både till våra kunder och samarbetspartners. Vi gör rätt från början vilket spara både tid och pengar för våra kunder och för oss.


WaseVVS Företagsbil
Miljöpolicy:
Vi verkar för ett bättre samhälle genom att arbeta med material och metoder som tar hänsyn till både den yttre och inre miljön. Vi följer gällande miljölager och förordningar. Vårt företag jobbar aktivt med att öka återvinningen för att få ett renare kretslopp där vi minimerar den negativa påverkan vår verksamhet har på miljön. Miljöpolicy hålls aktuell genom att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra den.


Arbetsmiljöpolicy:
Att förbättra och utveckla arbetsmiljön är en ständigt pågående process i vårt företag. Vi prioriterar personalens hälsa och deras arbetsmiljö. Företaget står för en öppen attityd och diskussion där alla ges möjlighet att göra sig hörda. Att utvecklas i arbetet är en självklarhet.